Voordelen gesloten teeltsystemen

Hoge Efficientie

  • Minimaal watergebruik
  • Controle op inhoud stoffen
  • Opbrengstverhoging

 

Duurzaam

  • Hergebruik van warmtestromen
  • Minimaal laagwaardig restproduct
  • Schoon product

 

365 dagen

  • Betere planbaarheid
  • Uniforme plantkwaliteit
  • Volledig gecontroleerd teeltsysteem