Kernwaarden

Light4Food streeft naar een duurzame teelt van gewassen op een efficiënte manier die 365 dagen per jaar toepasbaar is. Zo maken wij het mogelijk om elke plek ter wereld te voorzien van vers en lokaal geteeld voedsel.

Om dit streven te bereiken, nemen wij de volgende kernwaarden in acht:

Klantgericht

ü  Light4Food komt na wat het belooft en neemt alleen projecten aan waarin het gelooft. Dit uitgangspunt stelt ons elke dag in staat om te groeien én aan de basis te staan van de meest innovatieve projecten die vorm geven aan kernwaarden.

ü  Aan de basis van deze innovatieve projecten staat de wisselwerking van ideeën met de klant. Omdat wij zowel als technisch toeleverancier als kennis- en ontwikkelpartner opereren, zijn projecten een partnerschap tussen de klant en Light4Food. Daarom zien wij de klant als partner

Duurzaamheid

ü  het verminderen van waterverbruik door efficiënte teeltsystemen te ontwikkelen

ü  het hergebruiken van warmte en energie om met minder input van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk opbrengst te realiseren

ü  het realiseren van korte ketens resulterende in een reductie van CO2 uitstoot en voedselverspilling door transport

ü  het ontwikkelen van circulaire oplossingen zoals het hergebruiken van plantmateriaal en plantresten

ü  het maximaliseren van opbrengst per m2 door complete controle over en automatisering van de teelt

ü  het realiseren van korte ketens door systemen te ontwikkelen waardoor voedsel lokaal en just in time geteeld kan worden en zo voedselverspilling dat optreedt tijdens transport tegen gaan

Voedselveiligheid

ü  het creëren van volledig gecontroleerde teelten om weers- en klimaatinvloeden uit te sluiten voor een compleet planbare en constante productie die een uniforme plantkwaliteit geeft, waar dan ook ter wereld

ü  het ontwikkelen van systemen waarin voedsel naar maatstaven van het hoogst haalbare hygiëneniveau geteeld kan worden

Gezond voedsel

ü  het ontwikkelen van systemen om een schoon, nutriëntrijk en gezond gewas te telen dat vrij is van pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen

ü  het sturen op een efficiënte plantgroei en op inhoudsstoffen van de plant teneinde een nutriëntrijk gewas te telen

ü  langere houdbaarheid van producten