Indoor GrowHow

Indoor telen is relatief nieuw en biedt een breed scala aan mogelijkheden voor telers. Om nieuwe technologie voor de indoor teelten te ontwikkelen, de mogelijkheden van de indoor telen te ontdekken en onze klanten te kunnen begeleiden, heeft Light4Food geïnvesteerd in Indoor GrowHow. In de GrowHow Facilities, die worden gerund door Plantenspecialisten, wordt onderzoek gedaan dat inzicht biedt in hoe planten reageren op onze technische oplossingen reageren. Daarmee bevinden wij ons op de raakvlakken van technische engineering en plantenwetenschappen.

Onze afdeling Indoor GrowHow biedt de volgende diensten aan:

Haalbaarheidsonderzoek

Op basis van door ons uitgevoerd onderzoek kunnen wij business cases beoordelen in de vorm van een haalbaarheidsstudie voor een bepaald gewas of teeltsysteem. Het uitgevoerde onderzoek wordt gebruikt als Programma van Eisen voor een Projectontwerp. Op basis van de empirische teeltgegevens en het Projectontwerp kunnen we een business case beoordelen waarin de kosten van investering versus opbrengsten voor een indoor project worden vergeleken.

Agronomisch onderzoek

Voor specifieke onderzoeksvragen bieden wij Agronomisch Onderzoek aan in onze Indoor GrowHow Facilities. Onze Plantspecialisten kunnen in samenwerking met de klant het gewenste onderzoek uitvoeren. Onderzoek kan worden uitgevoerd naar het verbeteren van bestaande teeltmethoden, het ontwikkelen van nieuwe teeltmethoden of het ontwikkelen van teeltrecepten. Deze teeltrecepten bevat een bepaalde variëteit aan gewas in combinatie met klimaatomstandigheden, lichtrecept en voedingsoplossingen, etc..

Start-up & Agronomische ondersteuning

Onze technische oplossingen, zijnde Klimaatkamers, Hydroponic Growing en LED Belichtingssystemen, worden opgestart door onze Plantspecialisten. Nadat onze technische engineers en montageploegen de projectlocatie hebben opgeleverd, komen de Plantspecialisten op de projectlocatie om de klant te assisteren bij het aansturen van de technische installatie en het adviseren in teeltplannen door middel van agronomische begeleiding. Deze service is standaard inbegrepen bij onze producten.

Indoor GrowHow Facilities

Onze Indoor GrowHow faciliteiten beslaan meer dan 650 m2 en bieden een groot scala aan mogelijkheden op het gebied van plantenonderzoek. We hebben zowel meerlaagse als éénlaagse klimaatkamers die geschikt zijn voor een grote diversiteit aan gewassen.