Werkwijze

IDEE – uw idee voor een Indoor Growing project wordt besproken met Light4Food en vanuit hier worden de volgende stappen gezet.

PROGRAMMA VAN EISEN – gezamenlijk worden de eisen opgesteld waaraan de realisatie van uw idee moet voldoen. Van teelttechnische mogelijkheden van het gewas tot aan het economisch rendement van uw business case, en van de technische vereisten van het systeem tot aan de logistieke processen. Uw idee wordt doorgelicht van testfase tot realisatie van het eindproject.

START VAN ONDERZOEK – het programma van eisen wordt getest op de economische haalbaarheid, de technische en teelttechnische mogelijkheden. Dit kan in een nieuw te ontwikkelen testfaciliteit voor de klant of in de huidige onderzoeksfaciliteiten van Light4Food.

ENGINEERING – aan de hand van het programma van eisen en de uitkomst van het onderzoek, start de engineering. Dit kan onder meer bestaan uit de constructie, het teeltsysteem, de klimaatbeheersing, de automatisering, de machines, de logstiek, het LED belichtingsysteem, de meetsystemen en de software.

BOUW EN ASSEMBLAGE – bouw en oplevering van het eindproject.

START UP SUPPORT – de faciliteit wordt door de klant in gebruik genomen. Hierin wordt de klant getraind door Light4Food om de faciliteit in gebruik te nemen. Ook wordt technische ondersteuning verleend alsmede teeltbegeleiding ter opstarting van uw faciliteit.

MAINTENANCE EN TEELTBEGELEIDING – technisch onderhoud en monitoring van onze projecten en begeleiding van uw teelt om samen een optimaal resultaat te behalen en te blijven innoveren.