Klimaat Kamers

Light4Food’s Klimaat Kamers zijn faciliteiten die daglichtloze teelt van planten mogelijk maken. Omdat ze modulair zijn opgebouwd is het aantal klimaat kamers als ook de grootte van het teeltoppervlak aanpasbaar. Wij voorzien de klant van op maat gemaakte systemen voor elke toepassing van de klimaat kamer vanuit het perspectief van de plant.

Light4Food kan klimaat kamers turn key beleveren doordat het de volgende facetten kan ontwerpen en realiseren:

Controle over het klimaat – een uniek klimaat systeem wordt geëngineered en gebouwd waardoor de gewenste temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en luchtsnelheden behaald worden. Light4Food staat garant voor uniforme condities door de gehele klimaat kamer.

Belichtingssysteem – het optimale belichtingssysteem wordt geëngineered en gerealiseerd. Wij bieden mogelijkheden in het regelen van zowel het licht spectrum als de licht intensiteit.

Ontwerp van het teeltsysteem - het geschikte ontwerp wordt geëngineered en gebouwd. Het ontwerp is afhankelijk van meerdere facetten die door de te telen plant bepaald worden. Dit kan variëren van meerdere lagen tot enkellaagssystemen. Meerdere lagen kunnen bestaan uit vaste rekken of mobiele trolleys. Enkellaagssystemen kunnen bestaan uit teelttafels, goten systemen of vijvers.

Irrigatie en nutriënten systemen – een passend irrigatie en nutriënten systeem wordt geëngineered en gebouwd. Variërend van compleet automatische systemen tot manueel. Eb en vloed systemen, druppelsystemen en vijvers behoren onder meer tot de mogelijkheden en de mogelijkheden voor verschillende nutriëntenmixen gelijktijdig te kunnen maken en toedienen is de standaard.

Mobiele of vaste oplossingen – de klimaatkamers kunnen mobiel of vast gebouwd worden. Mobiele oplossingen worden compleet in onze fabriek gebouwd waarna ze naar de klant gaan. Vaste oplossingen worden prefab gebouwd in onze fabriek en op locatie voltooid.

Software – onze software engineers ontwerpen een op maat gemaakt software systeem voor elke toepassing door middel van Priva interface. De klimaat omstandigheden, het belichtingssysteem en de irrigatie en nutriënten systemen worden aangestuurd door een software systeem. De software slaat alle data op, realiseert alarm meldingen en geeft de mogelijkheid om groeirecepten op te slaan en uit te voeren. De klimaat kamers kunnen op afstand bestuurd worden en apart van elkaar gestuurd worden voor verschillende instellingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Toepassingen

Onze klimaat kamers kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden. Van het kiemen van zaad, het uitvoeren van onderzoek, het telen van een gewas tot het drogen van het eind product. Elke klimaat kamer is specifiek ontwikkeld voor zijn toepassing om optimale resultaten te kunnen garanderen.

Kiemen

De perfecte kieming is de start van de perfecte teelt. Elk gewas heeft zijn eigen optimale kiem condities. De kiemkamers zijn geëngineerd om uniforme luchtvochtigheid en temperatuur condities te garanderen. Dit verzekert een hoog kiemingspercentage wat cruciaal is voor een betrouwbare start van de teelt.

Opkweek

De opkweek kamers kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen zoals tissue cultuur, stekken of opkweek vanuit zaad. De kamers worden op Clean Room niveau gebouwd zodat de planten vrij zijn van ziekten. De uniforme condities door de gehele cel verzekeren een hoog slagingspercentage van de teelt.

Light4Food heeft recepten voor het bewortelen van stekmateriaal ontwikkeld. Het bewortelingsproces tot het verharden van de plant wordt gecontroleerd uitgevoerd door klimaatsturing en spectrum en intensiteit bestuurbare LED belichting. Elke teler heeft zijn eigen vereisten voor de gewenste opgekweekte plant, afhankelijk van het doel van de plant. Van een korte plant met veel scheuten tot een lange plant met een dikke stam. De planten kunnen gestuurd worden door de klimaat controle en belichtingsmogelijkheden. Resulterende in een goede start van de teeltcyclus.

Onderzoek en veredeling

Het veredelingsproces kan worden geoptimaliseerd door het in een gesloten en schone omgeving uit te voeren. Het bestuiven van bloemen bijvoorbeeld is een gevoelig proces in veredeling. Door het juiste klimaat en lichtrecept te creëren kan het veredelingsproces worden versneld leidend tot succesvolle bestuiving en hogere resultaten in zaadproductie. Het veredelingsproces van zaad tot zaad kan worden verkort zodat nieuwe soorten sneller ontwikkeld worden. Deze toepassing is ook geschikt voor plant onderzoek naar plantziekten, het bestuivingsproces, nutriënten inname, biologische gewasbescherming en vele andere onderzoeken.

Indoor Farming

Het telen van gewassen in een Indoor Farm heeft vele voordelen. Door complete controle te hebben over de groeiomstandigheden kunnen dezelfde opbrengsten en kwaliteit jaarrond geproduceerd worden. De klimaat kamers worden op Clean Room level gebouwd waardoor de gewassen in een schone omgeving en vrij van pesticides kunnen worden geteeld. Op deze manier kan tot 95% minder water worden gebruikt in vergelijking met de traditionele teelt en producten hebben een langere houdbaarheid. Door lokaal en dicht bij de markt te produceren worden transportkosten en emissie verlaagd.

Droog kamers

Het drogen van planten is een kritiek proces omdat de inhoudsstoffen behouden moeten worden. Light4Food heeft droog kamers ontwikkeld voor een optimaal drogingsproces. Een belangrijk onderdeel in het creeren van een optimaal klimaat om gewassen te drogen is de constante interactei tussen luchtsnelheden en ontvochtiging om het onstaat van schimmels tegen te gaan en om het product optimaal te drogen met een minimaal verlies van kwaliteit en inhoud stoffen.