R&D en Innovaties

Het R&D team van Light4Food is een multidisciplinair team bestaande uit Plant Specialists, Project Design Engineers en Technical Engineers van de afdelingen Technische Installaties, Automatisering en Machinebouw. Onze Plant Specialists en Project Design Engineers onderzoeken de trends en vragen in de markt welke vervolgens door de Technical Engineers worden uitgewerkt tot specifieke technische oplossingen. Deze gecombineerde expertise en de multidisciplinaire aanpak leidt tot geïntegreerde producten die altijd in dienst staan van de teler.

De prototypes van de technische oplossingen worden getest en verder ontwikkeld in onze Indoor GrowHow Facilities. Deze faciliteiten beslaan ruim 650 m2 klimaatkamers waarin planten worden geteeld. Innovaties in zowel Controlled Growing als Automated Growing worden op praktijkschaal ontwikkeld. Dit varieert van innovaties in LED verlichting, automatiseringssoftware, water- en voedingssystemen, machineoplossingen en teelttechnieken.

De innovaties die voortkomen uit onze R&D aanpak delen we met onze klanten om zo onze leidende positie te behouden.

Omdat wij onderwijs en kennisdeling met kennisinstellingen hoog in het vaandel hebben staan, zijn wij lid van de Club van 100 van de Wageningen University & Research. Daarnaast bieden wij stageplaatsen aan studenten van WUR, HAS, Aeres, Fontys en andere Universiteiten en scholen.

Verschillende expertises leiden tot innovaties. In de loop der jaren heeft Light4Food de volgende unieke innovaties gerealiseerd:

  • Indoor Farming

Het compleet gesloten telen van gewassen op elke plek ter wereld. Doordat er volledig gesloten geteeld wordt, is de teeltmanier niet afhankelijk van invloeden van buiten zoals het weer, klimaat en ongedierte. Dit maakt het mogelijk om dicht op de markt, bijvoorbeeld midden in een stad, de lokale bevolking van vers en lokaal geteeld voedsel te voorzien.

  • Telen op een net

Op dit teeltnetsysteem wordt direct gezaaid, door een zelf ontwikkelde zaaimachine. De wortels groeien door het teeltnet heen naar de voedingsoplossing en het gewas groeit boven op het teeltnet. Door middel van een oogstrobot kan afhankelijk van het gewas een of meerdere malen geoogst worden. Aan het eind van de teelt wordt het teeltnet uit de stelling getrokken, schoongemaakt en hergebruikt. Doordat het systeem het verbruik van water verminderd en er geen gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen is het systeem is volledig duurzaam. Daarnaast worden de mogelijkheden voor hergebruik van plantresten onderzocht om voedselverspilling tegen te gaan.

  • Luchtbehandelingsconcept voor indoor meerlagenteelt

Dit luchtbehandelingsconcept is een combinatie van luchtbehandelings- en klimaattechniek uit champignonteelt (waar telen in meerlagen de standaard is), uit de kassenbouw (bladgewassen en hoogopgaande gewassen welke veel vocht produceren en een andere benadering hebben dan champignons) en testen in de Indoor GrowHow Faciliteiten (de invloed van LED op de plant en de klimatologische omstandigheden). Dit concept is uitvoerig doorontwikkeld in de Indoor GrowHow Faciliteiten.

  • Mobiele Klimaat Kamer

Een meerlagen testfaciliteit die eenvoudig te verplaatsen is en plug and play kan worden aangesloten. 

  • Luchtbehandelingsconcept voor indoor hoge draad teelt

Het telen van hoge draad gewassen in een indoor omgeving vraagt om een andere benadering dan de teelt van gewassen in een kas. Door middel van klimaattechnieken uit de champignonteelt, kasteelt en testen in de Indoor GrowHow Faciliteiten is er een luchtbehandelingsconcept gerealiseerd voor de teelt van hoge draad gewassen. Dit concept is uitvoerig doorontwikkeld in de Indoor GrowHow Faciliteiten.

  • Ontwikkeling groeirecepten

Groeirecepten om elke keer met dezelfde input, dezelfde output te realiseren. Voor een diverse range aan gewassen zijn inmiddels groeirecepten gerealiseerd. Ras, substraat, klimaat- en belichtingsinstellingen en een nutriëntenrecept vormen een groeirecept.

  • Geautomatiseerde teelt op water

Teelt op water biedt vele voordelen zoals een extreem verminderd waterverbruik ten opzichte van de traditionele landbouw. Door het teeltproces te voorzien van belichting en nutriënten oplossingen kan jaarrond geteeld worden. Doordat het systeem gebruik maakt van floaters is het bijzonder arbeidsintensief. Daarom heeft Light4Food complete machinelijnen ontwikkeld om het gehele proces te automatiseren en zodoende de arbeidsintensiteit drastisch te verminderen.

  • Mobiel meerlagensysteem

De standaard in meerlagensystemen is het gebruik van vaste stellingen. Dit beperkt de gebruiker in zijn flexibilteit. Daarom heeft Light4Food het mobiele meerlagensysteem ontwikkeld welke gebruik maakt van docking stations voorzien van belichting en bewateringsinstallaties. Het systeem is eenvoudig in gebruik en opschaalbaar.