Indoor GrowHow

Om tot een volledig geoptimaliseerde teelt van het gewas te komen, is kennis benodigd. Light4Food Indoor GrowHow is gericht op het vergaren van teelttechnische kennis door middel van plantkundig onderzoek, zowel fundamenteel als praktijkgericht, en op het ontwikkelen van eigen teeltmethoden voor het indoor telen. Onderzoek wordt verricht naar groenten, fruit en kruiden. Naar zowel blad als vruchtgewassen. In samenwerking met onze klanten en partners wordt de zoektocht naar de juiste teeltrecepten aangegaan. De opgedane kennis wordt ook gebruikt bij de engineering van de indoor growing projecten. De plant staat immers centraal.

Daarnaast wordt de ervaring, welke wordt opgedaan in het telen van gewassen in een indoor omgeving, gebruikt voor de verdere technische ontwikkeling en vernieuwing van onze systemen.

Light4Food beschikt ook over eigen teeltfaciliteiten waarin eigen onderzoek wordt vericht naar diverse gewassen. Het is mogelijk om hierin onderzoek naar uw gewas te laten verrichten door Light4Food.

Light4Food biedt de volgende diensten aan:

  • Lichtspectrum en lichtintensiteit onderzoek om het juiste lichtrecept te bepalen voor het gewas;
  • Gewas selectie;
  • Teeltsysteem en substraat onderzoek;
  • Teeltrecepten onderzoek naar diverse parameters zoals de lichtrecepten, klimaatinstellingen en nutriënten;
  • Start up begeleiding van uw indoor teelt en de Light4Food faciliteit;
  • Supervising van uw indoor teelt en de technische installatie;
  • Trainen van de klant en zijn personeel;
  • Optimalisatie van uw indoor teelt.