Mobile Climate Chambers

De Mobile Climate Chamber van Light4Food is een modulair opgebouwd gesloten teeltsysteem. Het aantal ruimtes en de teeltoppervlakte is flexibel. Het klimaat, de irrigatie en de belichting kan in elke Kamer separaat geregeld en aangestuurd worden middels Priva software. Met de installatie van een Philips GreenPower LED module Dynamic kan elk gewenst lichtspectrum en lichtintensiteit gerealiseerd worden. Light4Food heeft tijdens de engineering van dit modulair teeltsysteem een nieuw luchtbehandelingsconcept geïntroduceerd. Hierin wordt de plant als basis genomen om de ideale klimaatcondities voor de plant te creëren. De Mobiele Klimaat Kamer wordt volledig naar wens van de klant gerealiseerd en ‘Plug-and-Play’ opgeleverd.

De Mobile Climate Chamber wordt door onze klanten onder meer gebruikt voor het volledig indoor telen van blad- en vruchtgewassen, de kieming en opkweek van bladgewassen, het enten en stekken van bloemen en vruchtgewassen, veredelingsonderzoek en het testen van nieuwe plantsoorten.